ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Doç. Dr. Dr. Cebrail ŞİMŞEK
Sayı : 23 / Ağustos 2022

Türk Metal Sendikası