ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN COVID-19 HASTALIĞI İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI MIDIR?
IS CORONAVIRUS DISEASE A WORK ACCIDENT OR OCCUPATIONAL DISEASE FOR HEALTHCARE WORKERS?
Av. Dr. Sami NARTER / Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK
Sayı : 16 / Nisan 2020
ÖZ:

Ülkemiz de tüm dünya ülkeleri gibi koronavirüsü 2'nin (SARS-CoV-2) salgınından etkilenmiş ve önemli kısıtlayıcı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Her meslek grubundan insanlar işlerinin durdurulması nedeniyle büyük oranda virüs bulunan ortamlardan izole olarak yaşamaktadırlar. Fakat, sağlık çalışanları çok tehlikeli bu hastalığı taşıyan kişileri tedavi edebilmek için her türlü riske rağmen çalışmaya devam etmektedirler. Tüm kişisel koruyucu malzemeleri kullansalar dahi bir şekilde hastalığa yakalanmaktadırlar. Bu hastalığa yakalanan birçok hekim ve diğer sağlık çalışanı vefat etmiş veya halen tedavisi devam edenler bulunmaktadır. Bu kişiler için iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminden hangisi yapılacaktır?

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanları açısından COVID-19'un hangi koşullarda iş kazası ve/veya meslek hastalığı sayılacağı ve ne tür bildirim yapılması gerektiği konusunda görüşlerimizin ortaya konulmasıdır. Kanaatimizce sağlık çalışanlarının yakalandığı COVID-19 hastalığı kural olarak iş kazası olup çok nadir olarak (istisnai) meslek hastalığı olarak değerlendirilebilir.Anahtar Kelimeler : Koronavirus Hastalığı COVID-19, Sağlık Çalışanı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Ani ve Gözle Görülebilir Olay, Mesleki ve Hastalık Öyküsü.
ABSTRACT:

Our country, along with other countries in the world, was exposed to the SARS CoV-2 outbreak and had to take important restrictive measures. Many workplaces have been stopped due to a pandemic, and most people live isolated from viruses. However, healthcare workers continue to work despite all kinds of risks to treat people with this very dangerous disease. Even if they use all personal protective materials, they are somehow infected. There are many physicians and other healthcare professionals who have died from this disease or still under treatment. Which of the work accident or occupational disease notification will be made for these people?

The aim of this study is to reveal our views on whether COVID-19 is considered an occupational accident or occupational disease and what kind of notification should be made for healthcare professionals. In our opinion, COVID-19, as a rule, is a work accident for healthcare workers and it can be considered as an exceptional occupational disease.Keywords : Coronavirus Disease COVID-19, Healthcare Worker, Work Accident and Occupational Disease, Sudden and Visible Event, Occupational and Disease History.

Türk Metal Sendikası