ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 9 / Aralık - 2017


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
TURİZMDE KADIN EMEĞİ
WOMEN EMPLOYMENT IN TOURISM
Doç. Dr. Şehriban KAYA


2.
İŞÇİ ALACAKLARINDA HAKKANİYET İNDİRİMİ VE ZAMANAŞIMININ ÇAKIŞMASI SORUNU
THE PROBLEM OF CONFLICT BETWEEN REDUCTION OF FAIRNESS AND LAPSE OF TIME IN LABOUR DEBT
Av. Dr. Sami NARTER


3.
KADIN YOKSULLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE FACTORS INFLUENCING WOMEN’S POVERTY BY PANEL DATA ANAYSIS
Doç. Dr. Türker TOPALHAN / Arş. Gör. Fatma YEŞİLKAYA


4.
YENİDEN ŞEKİLLENEN “KAMU”YU İŞSİZLİK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE EKSENİNDE YÖNETMEK
ADMINISTRATING THE “REINVENTED PUBLIC” IN LINE WITH THE COMBATING UNEMPLOYMENT AND POVERTY
Doç. Dr. M. Cem TOKER


5.
TİCARİ ŞİRKETLERİN YAPI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA İŞ İLİŞKİSİNİN GEÇMESİ: “TEMİNAT TALEP ETME HAKKI” VE “MÜTESELSİL SORUMLULUK”
TRANSFER OF BUSINESS RELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES IN COMMERCIAL COMPANIES: “THE RIGHT TO DEMAND A GUARENTEE” AND “JOINT LIABILITY”
Arş. Gör. Recep ÇAKRAK


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
6.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Toker DERELİ


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
7.
ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL YAPILARDA LİDERLİK-OTORİTERLİK
LEADERSHIP-AUTHORITARIANISM IN ORGANIZATIONAL AND SOCIAL STRUCTURES
Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK


8.
TÜRK-İŞ’İN 2. GENEL KURULUNA (8-11 AĞUSTOS 1953) SUNULAN ÇALIŞMA RAPORUNUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
THE THOUGHTS ON THE WORKING REPORT SUBMITTED TO 2ND GENERAL ASSEMBLY OF TÜRK-İŞ (AUGUST 8-11,1953)
Prof. Dr. Metin KUTAL


BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
9.
TÜRK-İŞ 6. GENEL KURULU (07-14 Mart 1966)
6TH GENERAL ASSEMBLY OF TÜRK-İŞ (MARCH 07-14, 1966)10.
TÜRK-İŞ 6. GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA RAPORU
WORKING REPORT SUBMITTED TO 6TH GENERAL ASSEMBLY OF TÜRK-İŞTürk Metal Sendikası