ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 24 / Aralık - 2022


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İŞÇİLERİN SENDİKAL ALGI VE TUTUMLARI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
TENDENCY TO UNION ORGANIZATION BY GENDER VARIABLE: A RESEARCH IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
R. Demet KURU


2.
DEVLET DESTEKLİ İNOVASYON POLİTİKASI VE SONUÇLARI: İSVİÇRE ÖRNEĞİ
STATE-SUPPORTED INNOVATION POLICY AND ITS RESULTS: THE EXAMPLE SWITZERLAND
Prof. Dr. Ali SEYYAR / Dr. Yunus KÖLEOĞLU


3.
KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİ VE ZORUNLU EMEKLİLİK SORUNU: İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE YATILI BAKIM SEKTÖRLERİ ÖRNEĞİ
THE SUBCONTRACTED WORKERS TRANSFERRED TO PERMANENT STAFF AND THE PROBLEM OF THEIR MANDATORY RETIREMENT CASE OF HEALTH CARE SERVICES AND RESIDENTIAL CARE SECTORS
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ


4.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İDARİ ÖZERKLİĞİ SORUNU
ADMINISTRATIVE AUTONOMY PROBLEM OF SOCIAL SECURITY INSTITUTION
Prof. Dr. Yusuf ALPER


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
5.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Aysen TOKOL


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
6.
ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİ
TAXES ON WAGE INCOMEANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
7.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 16 AĞUSTOS 2022 SALI / SAYI: 31925)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 16 AUGUST 2022, THUESDAY / ISSUE: 31925)8.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE / SAYI: 31940)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 01 SEPTEMBER 2022, THURSDAY / ISSUE: 31940)9.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 09 KASIM 2022 ÇARŞAMBA / SAYI: 32008)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 09 NOVEMBER 2022, WEDNESDAY / ISSUE: 32008)10.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 15 KASIM 2022 SALI / SAYI: 32014)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 15 NOVEMBER 2022, THUESDAY / ISSUE: 32014)11.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 08 ARALIK 2022 PERŞEMBE / SAYI: 32037)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 08 DECEMBER 2022, THURSDAY / ISSUE: 32037)BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
12.
TÜRK-İŞ’İN TALEPLERİ
THE DEMANDS OF TÜRK-İŞTürk Metal Sendikası