ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022

Sayı : 17 / Ağustos - 2020


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
COVID-19 SALGINI İLE İŞ HUKUKUNDAKİ KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT DEVELOPMENTS REGARDING THE APPLICATION OF SHORT-TERM WORKING AND SHORT-TERM WORKING ALLOWANCE DURING COVID-19 OUTBREAK
Doç. Dr. Seda TOPGÜL


2.
TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE ACADEMIC JOURNALS PUBLISHED BY THE TRADE UNIONS IN TURKEY
Prof. Dr. Verda ÖZGÜLER


3.
YAŞLI İŞGÖRENLERİN KATMA DEĞERİNİN ETMENLERİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Dr. Yunus KÖLEOĞLU


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
5.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (RESMİ GAZETE TARİH: 12 HAZİRAN 2020 CUMA / SAYI: 31153)
SUPREME COURT DECISION (LEGAL GAZETTE DATED: 12 JUNE 2020 FRIDAY/ ISSUE: 31153)DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
6.
GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN
Prof. Dr. Nuri ÇELİK


7.
İŞ KANUNU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE GEBELİK, DOĞUM, ANALIK HALLERİNDE KADIN SİGORTALININ VEYA SİGORTALI EŞİN HAKLARI
Dr. Naci ÖNSAL


Türk Metal Sendikası