ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 16 / Nisan - 2020


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
COVİD-19 SALGININDA GÖÇMEN İŞÇİLER VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN YAKLAŞIMI
MIGRANT WORKERS DURING COVID-19 PANDEMIC AND THE APPROACH OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
Dr. Gizem KOLBAŞI MUYAN


2.
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNA GÖRE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA SÜRESİNCE SAĞLANAN HAKLAR
SHORT-TIME WORK ACCORDING TO UNEMPLOYMENT INSURANCE LAW AND WORKER’S RIGHTS DURING TO SHORT-TIME WORK
Yasemin YÜCESOY


3.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SANAL KAYTARMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
TERMINATION OF BUSINESS AGREEMENT DUE TO CYBERLOAFING IN THE LIGHT OF THE SUPREME COURT’S DECISIONS
Arş. Gör. Taliye AKBIYIK / Arş. Gör. Ayşenur GÖNÜLAÇAN


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ


-
5.
PROF. DR. CAHİT TALAS ANISINA: SON SÖYLEŞİSİ VE KONFERANSI (22 MAYIS 2003)
IN COMMEMORATION OF PROF. DR CAHIT TALAS: LAST INTERVIEW AND CONFERENCE (22 MAY 2003)
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN / Prof. Dr. Banu Uçkan HEKİMLER


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
6.
DİKKAT TEMELLİ STRES AZALTMA” (MBSR) EĞİTİM PROGRAMININ İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE APPLICABILITY OF “MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION” (MBSR) TRAINING PROGRAM
Süleyman DİNÇER


7.
KİMYASAL MADDE VE KARIŞIMLAR İÇİN YENİ BİR ETİKETLEME VE İŞARETLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ
RECOMMENDATION OF A NEW LABELING AND MARKING SYSTEM FOR CHEMICAL SUBSTANCES AND MIXTURES
Doç. Dr. Oğuz BAŞOL / Öğr. Gör. Abdül Halim ÖZKAN


8.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN COVID-19 HASTALIĞI İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI MIDIR?
IS CORONAVIRUS DISEASE A WORK ACCIDENT OR OCCUPATIONAL DISEASE FOR HEALTHCARE WORKERS?
Av. Dr. Sami NARTER / Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK


Türk Metal Sendikası