ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 14 / Ağustos - 2019


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
ERGONOMİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ERGONOMICS IN WORK LIFE
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ / Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA


2.
TÜRK SENDİKACILIK TARİHİNDE "KOMÜNİZMİ TEL'İN" VE "KIBRIS TÜRK’TÜR TÜRK KALACAKTIR" MİTİNGLERİ
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
3.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Immanuel NESS


-
4.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 03 MAYIS 2019 TARİHİNDE DÜZENLENEN “TÜRK ÇALIŞMA HUKUKUNDA YÜRÜTME ORGANININ GREV ERTELEMESİ KARARLARI” BAŞLIKLI SEMPOZYUMUN SUNUM ÖZETLERİ
PRESENTATION SUMMARIES OF MAY 3, 2019 DATED SYMPOSIUM IN KOCAELI UNIVERSITY, ON THE DECREES GIVEN BY EXECUTIVE POWER REGARDING THE STRIKE POSTPONEMENT IN TURKISH LABOR LAWDAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
5.
YASAL GREVLERİN YÜRÜTME ORGANINCA ERTELENMESİ “HUKUKSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR”
Prof. Dr. Metin KUTAL


6.
GREV-LOKAVT ERTELEMELERİ: A.B.D. VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Prof. Dr. Toker DERELİ


7.
1980 ÖNCESİ DÖNEMDE GEÇİCİ SÜREYLE GREVİN DURDURULMASI VE YAŞANAN SORUNLAR
Prof. Dr. Sayım YORGUN


8.
TAEM TARAFINDAN 18-20 HAZİRAN 2019 TARİHLERİNDE ANKARA’DA DÜZENLENEN “ENGELLİLERİN İSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA” BAŞLIKLI ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR KONGRESİ’NDE YAPILAN SUNUMLARDAN SEÇKİLER
SOME SELECTIONS FROM THE PRESENTATIONS GIVEN DURING THE INTERNATIONAL SOCIAL POLICIES CONGRESS ORGANIZED BY TAEM ON 18-20 JUNE 2019. THE TOPIC OF THE CONGRESS WAS 'THE EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE AND SOCIAL PROTECTION'9.
ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI: BM’NİN İNSANA YAKIŞIR İŞ UYGULAMALARI HAKKINDA BİR İNCELEME
EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH DISABILITY: AN EXAMINATION OF UN’S DECENT WORK PRACTISES
Zahide PEKER


10.
ENGELLİ İSTİHDAMINDA DESTEKLİ İSTİHDAM NE VADEDİYOR? İŞE KATIL HAYATA ATIL PROJESİ ÖRNEĞİ
Lütfiye KARAASLAN


11.
ENGELLİ İSTİHDAMININ ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ PSİKO-SOSYAL ETKİSİ
THE PSYCHO-SOCIAL IMPACT OF DISABLED EMPLOYMENT ON INDIVIDUALS WITH DISABILITIES
Arş. Gör. Ezgi YAMAN / Hacı Turan ÜNSAL / Birkan DOĞAN / Bilgesu AYDOĞAN / Ayşe Büşra GÜNGÖR / Hasan HASIRCI / Hülya AKTI


12.
ENGELLİLERİN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ VE İŞYERİNDEKİ SORUNLARI
PROBLEMS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN WORKING LIFE AND WORKPLACE
Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZBUCAK ALBAR


13.
ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ VE MESLEKİ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI: ÇEŞİTLİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Gonca GEZER AYDIN / Doç. Dr. Özgür TOPKAYA


14.
ZEKAT VE SADAKANIN ZANZİBAR'DAKİ SOSYAL KORUMA SİSTEMİNİ FİNANSE ETMEDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF ZAKAT (ALMS) AND SADAQAT (CHARITY) ON FINANCING SOCIAL PROTECTION IN ZANZIB
Salum Rashid MOHAMED


15.
TÜRKİYE'DE ENGELLİ İSTİHDAM YÖNTEMİ OLARAK KOTA YÖNTEMİNİN SORUNLARI
PROBLEMS OF THE DİSABLED EMPLOYMENT QUOTA METHOD METHOD AS IN TURKEY
Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU / Doç. Dr. Yener ŞİŞMAN / Arş. Gör. Dr. Taylan AKGÜL / Arş. Gör. Nil BELGİN


BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
16.
TÜRK-İŞ’İN 3. GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA RAPORU (19-21 HAZİRAN 1957)
STUDY REPORT PRESENTED TO 3RD TÜRK-İŞ GENERAL ASSEMBLY (19-21 JUNE 1957)17.
YÜKSEK HAKEM KURULU İLE İLGİLİ 1985 TARİHLİ YAZI
1985 DATED ARTICLE ON SUPREME BOARD OF ARBITRATIONTürk Metal Sendikası