ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 1 / Nisan - 2015


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
YORGUNLUK TÜKENMİŞLİK VE KAPİTALİZM
Prof. Dr. Hüseyin ÖZEL


2.
KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ GÖLGE EMEK: TÜRKİYE’YE ESKİ SOVYET BLOĞU ÜLKELERİNDEN GELEN GÖÇMEN EV İŞÇİSİ KADINLAR
Dr. Ayşe Emel AKALIN


3.
EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE HANGİSİ DAHA KÖTÜ: İŞSİZ KALMAK MI? NİTELİKLERİNİN ALTINDAKİ İŞLERİ KABUL ETMEK Mİ?
Arş. Gör. Işıl KURNAZ


4.
TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL GİRİŞİM YAPILANMASI ANALİZİ: ASHOKA ÜYESİ SOSYAL GİRİŞİMLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Arş. Gör. Volkan IŞIK


5.
YENİ YOKSULLUK VE TÜRKİYE’DE SOSYALYARDIM PARADOKSU
Dr. Melek İPEK


6.
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulkadir KULU


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
7.
SÖYLEŞİ
Prof. Dr. Turhan ESENER


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
8.
KURULUŞLARIN (SENDİKA VE KONFEDERASYON) FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ
Prof. Dr. A. Nizamettin AKTAY


9.
TÜRKİYE’DE MADEN KÖMÜRÜ İŞLETMELERİNDE MESLEK RİSKLERİNİN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN GENEL TEDBİRLER
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN


10.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ NEDENLER
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ


11.
SİGORTALILARIN ÖLÜMÜNDEN SONRA AYLIKLARININ ÇEKİLMESİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ZARARINDAN SORUMLULUK
Halil ÖZDEMİR


12.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN SOSYAL KORUMA TABANLARI YAKLAŞIMI
Doç. Dr. Recep KAPAR


13.
İFLASIN ERTELENMESİ VE İŞÇİ ALACAKLARI
Av. Barış Bilgin DİLMEN


14.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 22 EKİM 2014 TARİHLİ KARARININ SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Pir Ali KAYA


15.
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ’NİN İKTİSADİ VE BÜTÇE HAKKI AÇISINDAN ANALİZİ
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN


Türk Metal Sendikası