ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
"DUMAN ADAMLARI" YAKALAMAK: EVDE BAKIM UYGULAMASI KAPSAMINDA BAKIM VEREN KADINLARIN ZAMAN YOKSULLUKLARI
Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ
Sayı : 4 / Nisan 2016
ÖZ:
Bu çalışmada, zaman kullanımı araştırmasıyla ‘evde bakım uygulaması’ kapsamında bakım veren kadınların yaşamlarına farklı bir açıdan tanıklık etmek amaçlanmıştır. Yaklaşık altı ayda tamamlanan ve 354 kadınla gerçekleştirilen alan araştırmasında, bakım veren kadınların zaman kullanımları, etkinlik ve çalışma türleri bazında incelenmiştir. Araştırma sonucunda kadınların harcadıkları bakım emek zamanının, onların hem kişisel bakım, ilgi ve gelişim etkinliklerine ayırdıkları zamanı oldukça kısıtladığı hem de ücretli çalışmaya katılımlarını engellediği görülmüştür. Özetle, bu çalışmada neoliberal-muhafazakar devlet ideolojisiyle modern zamanlarda üretilen ‘duman adamlar’ın zaman hırsızlıkları, yalnızca zamanları değil, gerçekte yaşamları çalınan bakım veren kadınların deneyimleri üzerinden görünür hale getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kadının Emeği, Evde Bakım Uygulaması, Zaman Yoksulluğu, Zaman Kullanımı Araştırması.
ABSTRACT:
In this article, through time use survey, it has been aimed to look at women’s life who give care within the scope of home care practice. In research, fulfilled about six months and carried out with 354 women, it has been searched caregiver women’s time using on the basis of work and activity’s types. As result of this research, it has been seen that care work time of women both restricts their time allocating to personal care, interest and development and prevents their participation in paid work. In summary, with this research it has been aimed to make visible that Men in Grey's time-thievery via caregiver women' experiences, whose times and also lives are stolen.

Keywords : Female Labor, Home Care Practice, Time Poverty, Time Use Survey.

Türk Metal Sendikası