ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN ÜCRET DÜZEYİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE ÜCRETTE AYRIMCILIK
Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER / Yrd. Doç. Dr. Özlem KİREN GÜRLER
Sayı : 4 / Nisan 2016
ÖZ:
İşgücü piyasasındaki kadınlara yönelik ayrımcılığın en çok hissedildiği alanlardan biri ücret konusudur. Belirli sektör ve meslek gruplarına sıkışmak zorunda kalan kadınların erkeklere göre ücret düzeylerinin düşük olduğu bilinmektedir. Ücret düzeylerindeki toplumsal cinsiyet farklılığı açısından Türkiye, OECD ülke ortalamasının üzerinde yer alarak, kadın erkek ücret farklılığında performansı en kötü ülkeler arasındadır. Bu çalışmanın amacı TÜİK 2013 “Hanehalkı Bütçe Anketi” verilerini kullanarak Türkiye genelinde kadın-erkek arasındaki ücret farklılığını belirleyen faktörlerin araştırılması ve ücret eşitsizliğinin Oaxaca (1973) ayrıştırma analizi ile incelenmesidir. Elde edilen sonuçlara göre, cinsiyetler arasındaki gelir farklılığının, kadınların lehine, yüzde 8,9’unun insan sermayesi donanım farklılığından kaynaklandığı görülmüştür. Ancak, gelir farklılığının yüzde 108’inin işgücü piyasasındaki ayrımcılıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır ve bu durum kadın çalışanlara yönelik eşit olmayan uygulamaların varlığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Ücret, Kadın Erkek Ücret Farklılığı, Kadın Çalışanlar.
ABSTRACT:
One of the most problem areas of gender discrimination in employment is wage. It is known that, being pushed to specific industries and occupations, women earn less than men. In terms of gender wage gap, Turkey is among the worst performed countries, having a score more than the OECD wage gap average. This study aims to investigate the determinants of women’s wage and gender based wage discrimination level with Oaxaca (1973) decomposition method using the data of TurkStat 2013 “Household Budget Survey”. The results reveal that wage gap is determined by human capital favoring women with a percentage of 8,9%. However, it is found that wage discrimination is explained by labour market discrimination with a percentage of 108%, which can be attributed to the fact that there is an unequal treatment against women at work.

Keywords : Wage, Gender Discrimination in Employment, Women.

Türk Metal Sendikası