ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI: HAYATIN İÇİNDE OLMAK YA DA OLMAMAK
Doç. Dr. Şehriban KAYA
Sayı : 4 / Nisan 2016
ÖZ:
Bu makale, Türkiye’de istihdama katılan kadın oranının son derece düşük olmasının nedenlerini ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda öncelikle, kadınların istihdama katılmasına engel olduğu düşünülen, ev işleri ve çocuk bakımı gibi, geleneksel rollerden kaynaklanan koşullar incelenecektir. Makalede, daha yüksek sayıda kadının istihdama katılması için programlar hazırlamakla yükümlü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) temsilcilerinin kadına dair ürettikleri söylemin, kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalara nasıl yansıdığına bakılacaktır. 2002 yılından itibaren iktidarda olan AKP liderlerinin, kadının istihdama katılması için üretilen programlarda karar mercii olduğu gerçeğinden hareketle, hâkim kadın söyleminin merkezi öneme haiz olduğu iddia edilmektedir. Bu iki asli noktaya ek olarak, küresel ve yerel ekonominin önceliklerinin de kadının istihdama katılmasına etki ettiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kadın İstihdamı, Kadın Söylemi, AKP, Politikalar.
ABSTRACT:
This article aims to address the reasons of the lower rate of women participating in employment in Turkey. In this context, first of all, house work and child care responsibilities emerging out of traditional gender roles that are shown as main obstacles for women taking part in employment are evaluated. In the article, how the discourse of women produced by the ruling party, Justice and Progress Party (AKP), leaders who are responsible from creating programs for gaining more women in employment reflects on government policies. In this article, moving from the reality that the AKP leaders are decision makers in creating the programs for increasing women rate in employment, it is claimed that the AKP’s discourse of women has a central importance. In addition to these, the global and local priorities of economy that have impacted on women employment are emphasized.

Keywords : Women Employment, Women Discourse, The AKP, Policies.

Türk Metal Sendikası