ISSN: 2149-2417
Sayı : 21 / Aralık - 2021
1.
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN
Sayı : 21 / Aralık 2021

Türk Metal Sendikası