ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN
Sayı : 21 / Aralık 2021

Türk Metal Sendikası