ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
NOBEL ECONOMICS PRIZE
Dr. Güven SAVUL
Sayı : 21 / Aralık 2021
ÖZ:
Bu metinde, 2021 Nobel Ekonomi Ödülü alan üç araştırmacının kısaca özgeçmişlerine ve de çalışmalarına değinilmektedir. Üç araştırmacıdan ikisinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplininden gelmesi dikkat çekicidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplininden gelen araştırmacılara bu ödülün verilmesi, egemen ana-akım bakış açısında bir politika ve anlayış değişikliğinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler : Nobel Ekonomi Ödülü, Asgari Ücret, Sendikalaşma.
ABSTRACT:
This manuscript focuses on the curricula vitae and studies of three researchers, who were awarded as 2021 Nobel Prize Laureate in brief. It is remarkable that two out of these three researchers are from labour economics and industrial relations discipline. Awarding the researchers coming from labour economics and industrial relations discipline can be considered as the beginning of a policy and understanding shift in hegemonic mainstream perspective.

Keywords : Nobel Economics Prize, Minimum Wage, Unionization.

Türk Metal Sendikası