ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
KENDİ HESABINA ÇALIŞMA: YENİ EĞİLİMLER VE SORUNLAR
SELF-EMPLOYMENT: NEW TRENDS AND PROBLEMS
Prof. Dr. Aysen TOKOL
Sayı : 21 / Aralık 2021
ÖZ:
Kendi hesabına çalışma uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak 1970’li özellikle 1980’li yıllarda çalışma hayatında yaşanan dönüşümle birlikte kendi hesabına çalışmanın yapısı önemli ölçüde değişmiş, kendi hesabına çalışma geçmişe göre daha da heterojen bir yapıya bürünmüştür. Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede ücretli çalışma ile kendi hesabına çalışma arasında kalan gri alanda çalışanların sayısı artmış, kendi hesabına çalışanlar; gerçek kendi hesabına çalışanlar, bağımlı kendi hesabına çalışanlar, sahte kendi hesabına çalışanlar olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bu çalışma yeni eğilimler çerçevesinde; kendi hesabına çalışmayı farklı boyutları ile ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kendi Hesabına Çalışma, Bağımlı Kendi Hesabına Çalışma, Sahte Kendi Hesabına Çalışma, Gri Alan, Sendika.
ABSTRACT:
Self-employment dates back in time, however, its structure has changed significantly, starting from 1970s with the transformation experienced in working life, especially during 1980s and it has taken on a more heterogeneous structure regarding to its past. In recent years, the number of workers in many developed countries has increased in the grey area between paid work and self-employment and classifications such as genuine self-employed, dependent self-employed, bogus self-employed have appeared. This study aims to address self-employment comprising different dimensions, considering new trends.

Keywords : Self-Employment, Dependent Self-Employment, Bogus Self-Employment, Grey Area, Trade Union.

Türk Metal Sendikası