ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
KADIN UZMANLARIN GÖZÜNDEN SENDİKACILIK: TÜRK METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ
TRADE UNIONISM FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN TRADE UNION EXPERTS: INSTANCE OF TURK METAL UNION
Suay Işık PEKÖZ
Sayı : 20 / Ağustos 2021
ÖZ:

Sendikal örgütler erkek egemen bir yapıda gelişmiştir ve bu yapı içerisinde sendikalı kadınların, sendikalarda uzman olarak istihdam edilen kadınların temsiliyetleri ve sorunları geri planda kalmıştır. Kadın uzmanlar sendikaların bu erkek egemen yapıları altında çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmış ve zaman zaman görmezden gelinmiştir.

Özellikle kadın uzmanların sorunlarına odaklanılan bu çalışmada önce özetle kadınların sendikalarla olan ilişkilerini etkileyen faktörler ele alınmış ardından ise erkek üyelerin yoğunlukta olduğu Türk Metal sendikasında, istihdam edilen kadın sendika uzmanlarıyla nitel araştırma yöntemiyle yapılan derinlemesine görüşmeler çeşitli temalar altında değerlendirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda kadınların sendikalarda daha fazla örgütlenmesi, uzman olarak istihdam edilmesi ve yönetimde yer alması için toplumsal cinsiyet rollerinin paylaşılması ve erkek egemen sendikal yapı anlayışının son bulması gerektiğine ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler : Sendikalar, Kadın Sendika Uzmanı, Türk Metal, Sendika Uzmanlığı.
ABSTRACT:

Trade union organizations have developed with a male-dominated structure. The union representations of women workers who are members of a union among union organizations and women workers who work as experts in unions have been put into the background. Women trade unions experts were exposed to various discriminations under the umbrella of the male-dominated structure in the unions and mostly women workers were ignored.

In this study, which focuses especially on the issues of women trade union experts, the factors affecting women's relations with unions will be discussed first. Afterwards, in-depth interviews with women trade union experts employed in the Turk Metal union, where male members are concentrated, will be evaluated under various themes.

According to the results obtained from the interviews, it was revealed that the trade union membership of women workers should be increased, more women should be employed in unions, less attention should be paid to gender equality in the administrative staff, and the male-dominated union structure mentality should be avoided.Keywords : Trade Unions, Women Workers, Women Trade Unionist, Turk Metal, Trade Union Expert.

Türk Metal Sendikası