ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
EMEK VE KARİKATÜR
LABOUR AND CARICATURE
Dr. Naci ÖNSAL
Sayı : 20 / Ağustos 2021
ÖZ:
Emek ile sanat arasındaki bağ daima ilgi çekici olmuştur. Bir süredir üniversitelerimizde bu ilişkiyi içeren derslerin yapıldığı da bilinmektedir. Genel kabul görmüş dokuz sanat dalı dışında kalan, edebiyattan mizahı; resimden çizgiyi alan karikatür ise sanatın üvey evladı olmuştur. Bu yazıda genel olarak emek, sanat, sanat emeği, karikatür sanatı üzerinde durulacak ve “emek ve karikatür” ilişkisi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Emek, Sanat, Sanat Emeği, Karikatür.
ABSTRACT:
The connection between labour and art has always been interesting. It is known that courses that involve this connection are held in our universities for a while. The caricature, except for nine generally accepted art branches which takes humour from the literature and take the line from the painting, has become the stepchild of art. In this article, labour, art, art labour, art of caricature will be focused on and the relationship between "labour and caricature" will be evaluated.

Keywords : Labor, Art, Art Labour, Caricature.

Türk Metal Sendikası