ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
YÜKSELEN ÇİN’İN AKDENİZ EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İMKÂN VE KISITLAR
RISING CHINA’S EFFECT ON THE MEDITERRANIAN ECONOMY: OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS
Dr. Öğretim Üyesi Kerem GÖKTEN
Sayı : 12 / Aralık 2018
ÖZ:
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 40 yıla yayılan yüksek büyüme performansı neticesinde küresel ekonomi içindeki ağırlığını her geçen yıl arttırmaktadır. Ülke son yıllarda dolaysız sermaye yatırımları ile de gündeme gelmektedir. Dolaysız sermaye atılımının mevcut aşaması “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimidir. Bu çalışmada, söz konusu girişimin Akdeniz dünyası üzerindeki mevcut ve olası etkileri üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak ÇHC-Akdeniz dış ticareti, fırsatlar ve kısıtlılıklar çerçevesinde analiz edilmektedir. Bir Kuşak, Bir yol Girişimi’nin, başta Doğu Akdeniz ekonomisi olmak üzere, Akdeniz ülkeler grubu için önemli fırsatlar sunduğuna işaret edilmiştir. Gerçekleştirilecek dolaysız yatırımların liman altyapısını geliştirici potansiyeline vurgu yapılmıştır. Buna ek olarak ÇHC-Akdeniz ticaretindeki dengesiz yapı çalışmanın saptamaları arasındadır. Akdeniz ülkeler gurubu içinde Çin piyasasında varlık gösterme imkânı bulan ülke sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi; Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz Dünyası. Jel Kodları: F21, F53.
ABSTRACT:
As a result of the high growth performance spreading over 40 years, People’s Republic of China (PRC) is increasing its influence in the global economy every passing year. In recent years, the country has also come to the agenda with outward capital investments. The current stage of the direct capital leap is the “One Belt, One Road” initiative. This study focuses on the current and potential impacts of the “initiative” on the Mediterranean world. In addition, PRC-Mediterranean trade is analyzed in terms of opportunities and constraints. It has been pointed out that One Belt, One Road Initiative presents important opportunities for the Mediterranean countries group, especially the Eastern Mediterranean economy. Emphasis has been placed on the potential of direct investments to develop port infrastructures. In addition, the unbalanced structure in the PRC-Mediterranean trade is among the determinations of the study. Within the Mediterranean countries group, the number of countries having presence in the Chinese market is very limited.

Keywords : One Belt, One Road Initiative; People’s Republic of China, Mediterranean World. Jel Codes: F21, F53.

Türk Metal Sendikası