Karatahta İş Yazıları Dergisi

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi

Önemli bir iddia taşıyor: Öncelikle, bilimsel ve objektif olmak... Ve söyleyecek sözünü yazıya dökenlerin, varoldukları kurumsallaşmış ilişkiler sistemine sorumluluk duyanların dergisi olmak...

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde, “Düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç” şeklinde tanımlanan “Çalışma Hayatı”, en kısa söylemiyle, hayatın ta kendisi…

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, çok sayıda unsuru barındıran, son derece devingen bir ilişkiler zinciri olan çalışma hayatının sorunlarına, iktisat ve hukuk gibi bilim dallarının, çalışma ekonomisi, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerin yaklaşım ve değerlendirmeleri ile çözüm önerilerinin tartışıldığı bilimsel bir zemin, bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, Türk Metal Sendikası'nın dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli dergisidir. Dergide yer alan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir. Yayımlanan yazılardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Dergimiz, abonelere ücretsiz ulaştırılır.

KARATAHTA Labour Writings Journal

A journal which includes articles on labor issues: This journal has a significant role of being scientific and objective. And to be the journal of those who have written their words and who have responsibility for the institutionalized system of relations in which they exist...

In current Turkish Dictionary of Turkish Language Association, “the process in which the intellectual or physical power is used to produce a good or service by worker” defined as “working life” in the way that, is the life itself…

KARATAHTA, Labour Writings Journal is a scientific ground that discusses the approaches and evaluations of various disciplines such as economics and law, labour economics and sociology, psychology, political science, and proposals for solutions to the problems of working life, which is a very dynamic chain of relations that contains many elements aims to create a platform.

KARATAHTA, Labour Writings Journal is a national refereed journal published every four months by Turkish Metal Union. Articles published in this journal represent the views of the authors. Quotations may be used by reference. Our journal is delivered to subscribers free of charge.

Türk Metal Sendikası Adına Sahibi / Publisher on Behalf of Turkish Metal Worker’s Union
Pevrul KAVLAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Director Responsible for Publishing
Av. Taliphan KIYMAZ

Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor
Dr. Naci ÖNSAL

Yazı Kurulu / Editorial Board
Dr. Naci ÖNSAL, Dr. Öğr. Üyesi Melek İPEK,Özge YAŞAR

İletişim Adresi / Contact Address
Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3 Söğütözü YeniMahalle / ANKARA
Telefon: 0 312 292 64 00
Faks: 0 312 284 40 18

E-Posta / E-Mail
dergikaratahta@turkmetal.org.tr

Tasarım ve Baskı / Design and Press
Atalay Matbaacılık
Zübeyde Hanım Mahallesi Süzgün Sokak No:7 İskitler, Altındağ/ANKARA
Telefon: 0312 384 41 82
Faks 0312 341 78 18Ulusal Danışma Kurulu / National Consultative Committee

- Prof. Dr. Nizamettin AKTAY / Antalya Bilim Üniversitesi - Antalya
- Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / MEF Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Yusuf ALPER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa
- Prof. Dr. Faruk ANDAÇ / Çağ Üniversitesi - Mersin
- Prof. Dr. Kadir ARICI / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Ufuk AYDIN / İstanbul Aydın Üniversitesi - İSTANBUL
- Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN / Kıbrıs İlim Üniversitesi - KKTC
- Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU / Marmara Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Talat CANBOLAT / Marmara Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Fevzi DEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir
- Prof. Dr. Münir EKONOMİ / İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul (E.)
- Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU / Ankara Üniversitesi - Ankara(E.)
- Prof. Dr. Zeki ERDUT / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
- Prof. Dr. Nüvit GEREK / Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
- Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ / Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - Ankara
- Prof. Dr. Timur Han GÜR / Hacettepe Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Alpay HEKİMLER / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Tekirdağ

- Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ / Pamukkale Üniversitesi - Denizli
- Prof. Dr. Yalçın KARATEPE / Ankara Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Aşkın KESER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa
- Prof. Dr. Cem KILIÇ / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Aziz KONUKMAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Metin KUTAL / İstanbul Gedik Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Ahmet MAKAL / Ankara Üniversitesi - Ankara(E.)
- Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU / Çankaya Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Sedat MURAT / İstanbul Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. M. Polat SOYER / Yakın Doğu Üniversitesi - KKTC
- Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN / İstanbul Okan Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Pınar TINAZ / Beykoz Üniversitesi - İstanbul
- Prof. Dr. Türker TOPALHAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Feryal TURAN / Ankara Üniversitesi - Ankara
- Prof. Dr. Kübra Doğan YENİSEY / İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul
- Doç. Dr. Recep KAPAR / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla